>>การเลี้ยงสัตว์

 

การเลี้ยงวัวแบบไล่ทุ่ง ก็มีวิธีการดังนี้…
       ตอนเช้าจะให้วัวออกจากคอก ให้มาหากินหญ้าในแปลงนาของชาวบ้านซึ่งจะมีหญ้าธรรมชาติขึ้นอยู่มาก แต่เมื่อถึงฤดูที่ชาวบ้านทำนาเราจะเปลี่ยนพื้นที่เลี้ยงโดยไล่ต้อน
ไปหากินบริเวณคันคลองชลประทาน ซึ่งจะมีหญ้าธรรมชาติรวมถึงพืชตระกูลถั่วขึ้นอยู่มากจึงเป็นแหล่งอาหารสำรอง
       สำหรับรูปแบบการเลี้ยงนี้เหมาะสมสำหรับเกษตรกรที่ยังมีทุนไม่มาก เพราะต้นทุนการเลี้ยงถูกมาก แถมยังได้รับความช่วยเหลือเรื่องวัคซีน ยารักษาโรค และเกลือแร่ จากสำนักงานปศุสัตว์ด้วย

 อีกกลุ่มหนึ่งจะเลี้ยงหมูเพื่อขายลูกหมูและขายคนที่ต้องการหมูเพื่อนำไปใช้ในงานเลี้ยงต่างๆ